In alle beroepen is er sprake van interculturele communicatie. Of je het nu hebt over het onderwijs, de zorg, overheid of het bedrijfsleven. We werken in onze communicatie vaak vanuit de beelden die we hebben van de ander maar het is maar de vraag of deze overeenkomen met de werkelijkheid van de ander in de context waarin hij/zij thuishoort. Ook zijn wij ons vaak niet bewust dat ook onze eigen achtergrond culturele kenmerken in zich heeft waardoor we kunnen zeggen dat ‘autochtonen’ evenveel van elkaar verschillen als van ‘allochtonen’.

Onze ervaring is dat uitwisseling van kennis omtrent deze culturele kenmerken sterk helpt om de communicatie te verbeteren. Open staan voor de ander en in dialoog gaan is een proces dat zich ontwikkeld door ervaring. In deze tijd met veel complexe maatschappelijke uitdagingen een uiterst belangrijk thema voor iedere professional om je goed in te verdiepen.

Wij bouwen in twee dagen een leer- en oefentraject op dat bestaat uit veel uitwisseling van ervaringen waardoor inzicht ontstaat in de eigen culturele achtergrond en die van anderen. Ook geven we theoretische inkadering van mogelijkheden en valkuilen in de interculturele uitwisseling en is er ruimte om persoonlijke thema’s rond interculturele communicatie in supervisie-momenten op een nog dieper niveau te onderzoeken.

Opbrengsten van deze dagen zijn:

  • Een open en nieuwsgierige attitude ten opzichte van je doelgroep;
  • Inzicht in de culturele aspecten die zeer kenmerkend zijn voor jou identiteit;
  • Kennis van interculturele ontwikkelingsprocessen en de betekenis daarvan voor jou in werk en privé;
  • Verdieping van vaardigheid om over persoonlijke dimensies met elkaar te communiceren.

Deze opbrengsten dragen er toe bij dat:

  • Je je comfortabeler voelt in contact maken en contact houden met mensen met vele culturele achtergronden;
  • Dat de mensen waarmee je contact hebt zich op een dieper niveau gezien en gehoord voelen;
  • Je je professionele doelen beter en effectiever zal bereiken.

Docent: drs. Joost Levy TSTA

Duur: Twee aaneengesloten dagen inclusief overnachting.

Groepsomvang: maximaal 14 deelnemers.

Locatie: Midden Nederland

Startdatum Training Plaats Inschrijven
Niet gepland Interculturele communicatie Midden Nederland Inschrijven

Prijs

De prijs voor deelname aan de workshop Interculturele communicatie bedraagt € 720, inclusief verblijf.

De workshop ‘Interculturele communicatie’ is gecertificeerd in het Schoolleidersregister PO voor herregistratie van schoolleiders.

Schoolleidersregister PO herregistratie