Over P.R.O

Onze naam

De letters P.R.O staan voor Persoon – Rol – Organisatie. De letters verwijzen naar jouw Persoonlijke perspectieven op jezelf als mens en als professional en functionaris enerzijds en naar de eisen die de Organisatie aan jou stelt anderzijds. Ten derde benadrukt de R de manier waarop jij die Persoonlijke perspectieven en de eisen van de organisatie samenvoegt in de wijze waarop jij jouw Rol in de organisatie opneemt. Klopt de balans, dan zit jij op een plek die goed voor jou is en heeft de organisatie een werknemer die optimaal aan de overeengekomen doelen werkt.

De letters PRO uitgelegd

Wij leren je bewust met deze dimensies te werken. Zo krijgen je meer inzicht in de dynamiek van de organisatie en jouw eigen plaats daarin. Dat is de basis om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Om te groeien, als werknemer en als mens.

Joost Levy
Joost Levy, directeur van p.r.o academie consult coaching