Deze leergang bereidt je voor op veranderingsprocessen in je organisatie waarbij het begrijpen van de onderliggende dynamiek centraal staat. Je leert de terugkerende organisatiepatronen te herkennen en te benoemen en deze te doorbreken.

Deze organisatiepatronen spelen zich voor een groot deel onder de oppervlakte af. Door theorie en praktijk aan elkaar te koppelen en deze te verbinden met veranderingsprocessen in de organisatie ontstaat in deze leergang een afgewogen en toepassingsgericht leertraject. We gebruiken kennis uit de psychodynamisch-systemgerichte theorie.

Wat je leert door deelname aan deze leergang

In organisaties bestaan impliciete regels die zich systemisch herhalen. Dan worden het patronen die soms niet eenvoudig meer zichtbaar zijn, echter ze bepalen wel de uitkomst van de bewust aangegane strategieën. Je bent altijd deel van deze patronen op een emotionele wijze. Zelfs wanneer wij denken rationeel te handelen is het gedrag voor een groot deel emotioneel bepaald In deze leergang leer je op welke wijze je zelf emotioneel deel bent van deze patronen. Ook leer je de onbewuste patronen in groepen en grotere systemen waar te nemen en hun betekenis ervaringsgewijs te analyseren. Door toename van zelfinzicht ontstaat een onderzoek gerichte houding die het begrijpen en veranderen van deze patronen mogelijk maakt. Door toename van je analytisch vermogen begrijp je de processen in groepen en systemen en kan je bewust interveniëren gericht op de gemeenschappelijk overeengekomen doelen. Kernbegrippen uit de psychodynamisch systeemgerichte theorie worden theoretisch en praktisch eigen gemaakt. Een aantal begrippen zijn: projectie, projectieve identificatie, collusie, overdracht en tegenoverdracht, regressief gedrag, holding environment, en het belangrijke begrip van containment waarmee het vermogen bedoeld wordt om te verdragen van datgene wat zich voordoet zonder emotioneel aan te haken.

Opzet van de leergang

 1. Dag 1 Patronen in organisaties en je persoonlijke valentie
 2. Werkconferentie Leidinggeven, Contact & Conflict; werken onder de oppervlakte
 3. Dag 2 Organisatie veerkracht en stagnatie
 4. Dag 3 Winnen van invloed
 5. Dag 4 Rollen en relaties
 6. Seminar ‘Exploring organisation in the mind’
 7. Dag 5 Organisaties in de verdediging
 8. Dag 6 Presentaties van eigen innovatieprocessen

Data

 1. Dag 1 – 01-12-2017
 2. Werkconferentie LLC – 10,11,12,13-01-2018
 3. Dag 2 – 16-02-2018
 4. Dag 3 – 30-03-2018
 5. Dag 4 – 26-04-2018
 6. Seminar 23,24,25-05-2018
 7. Dag 5 – 22-06-2018
 8. Dag 6 – 14-09-2018
Startdatum Training Plaats Inschrijven
Nog niet gepland Leergang Psychodynamisch Leiderschap Arnhem Inschrijven

WTC Arnhem voor de eendaagse seminars

Bilderberg hotel Wolfheze voor het vierdaagse seminar

Hotel Woodbrooke Barchem voor het driedaagse seminar

De leergang omvat in totaal 13 dagen. 6 losse studiedagen en het driedaagse seminar en de vierdaagse werkconferentie. De investering incl. accommodatie en overnachtingen bedraagt € 4880,- Dit bedrag is BTW vrij.

Een reader met basisliteratuur wordt ter beschikking gesteld. De literatuur is deels Nederlands, deels Engels.

De leergang Psychodynamisch Leiderschap is gecertificeerd in het Schoolleidersregister PO voor herregistratie van schoolleiders.

Schoolleidersregister PO herregistratie