Krachtig
authentiek
leiderschap

De kracht van de combinatie van Transactionele Analyse en Psychodynamisch Systeemdenken

Van leidinggeven naar krachtig authentiek leiderschap

De P.R.O Academie biedt professionals een krachtige leer- en ontwikkelomgeving waar intensief gewerkt wordt aan jouw persoonlijk kompas. De unieke combinatie van Transactionele Analyse (TA) en Psychodynamisch Systeemdenken (PSD) die de P.R.O Academie hanteert, biedt jou een indrukwekkend praktisch kenniskader met uitstekende analytische instrumenten. Door deze unieke combinatie zijn wij in staat bij jou de transformatie te realiseren van leidinggeven naar authentiek krachtig leiderschap:

  • Authentiek leiderschap kan alleen plaatsvinden als jij leiding kan geven aan jezelf. Dat vraagt om kennis- en handelingsvaardigheden om jezelf in de context van je organisatie te kunnen analyseren. De centrale focus in de Transactionele Analyse is de ontwikkeling van jouw eigen autonomie. Denken, voelen en handelen op eigen kracht. Om van daaruit interventies op een zodanige wijze vorm te geven dat zij doortastend invloed uitoefenen op het gedrag van de ander. Hiervoor past de P.R.O Academie de theorie van Transactionele Analyse (TA) toe: een krachtig middel over de persoonlijkheid van mensen, over communicatie en over veranderingsprocessen;
  • Authentiek leiderschap wordt krachtig als naast de toepassing van TA (individuele thematiek) jij ook diepgaande kennis en inzicht krijgt over de mechanismen die niet zichtbaar aanwezig zijn binnen teams en organisaties (Psychodynamisch Systeemdenken). Ervaringsgewijs leer jij deze krachten te onderkennen en te benoemen. Je leert je eigen handelingsrepertoire te hanteren waardoor deze lastige dynamieken hun verlammende werking verliezen en als vitale krachten in de organisatie kunnen worden gehanteerd.

We leren jou de samenhang van de verschillende krachten te doorzien en toe te passen. Daardoor ontvouwen zich bijna automatisch alternatieve probleemoplossende strategie├źn. We leren jou situationeel de juiste strategie te kiezen, waardoor kwalitatieve verbindingen met je omgeving ontstaan. Kosmetische eendimensionale oplossingen maken plaats voor zorgvuldige creatieve en diepgaande interventies. Interventies die recht doen aan interafhankelijke verbondenheid tussen mensen en systemen onderling.

Door de unieke combinatie van Transactionele Analyse en Psychodynamisch Systeemdenken leer je vaardigheden toe te passen die constructieve veranderingen tot stand brengen. Voor jou als mens, voor jou als leidinggevende en voor jouw organisatie. Het is de weg naar krachtig authentiek leiderschap.