De P.R.O Academie ziet haar didactiek van leren bevestigd in de actuele kennis van de neurowetenschap. De wetenschap die ons duidelijk maakt dat naarmate nieuwe kennis beter verbonden wordt met bestaande denkstructuren van mensen, de adequate toepassing in de praktijk veel groter wordt. Deze nieuwe inzichten bevestigen ook dat diepgaand leren pas kan plaatsvinden als de grenzen en veiligheid van de mens transparant en rustig zijn gemarkeerd. Zo ontstaat een stimulerende en voedende leeromgeving waarin gewerkt wordt met emoties vanuit de onderlinge verbinding. Deze condities zijn kenmerkend voor de P.R.O Academie.

Bovenstaande visie op leren betekent voor de opleidingen, leergangen en workshops van de P.R.O Academie concreet dat:

 • er gebruik wordt gemaakt van alle zintuigen;
 • er gefocust wordt op de ontwikkeling en groei van zowel de emotionele, cognitieve en praktische vaardigheid van de deelnemers, waarbij de eigen context startpunt en eindpunt van het leren is;er gewerkt wordt met de intuïtie en onbewuste processen die intern in personen en ook tussen mensen onderling spelen. Er wordt daarbij actief gebruik gemaakt van het associatieve vermogen van ieder individu;
 • er actief gewerkt wordt aan het versterken van reflectieve, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden;
 • wij ‘teachen wat wij preachen’. In de wetenschap dat goed voorbeeld goed doet volgen.

Op reis naar je persoonlijk kompas

Door de bovenstaande condities in onze leerprogramma’s toe te passen creëren wij voor jou een levendig, speels en betekenisvol werkkader. Je krijgt geen handleiding die je moet volgen, maar je ontwikkelt jouw persoonlijk kompas dat aansluit bij wie jij in diepste wezen bent. Een kompas waarmee leidinggeven in de praktijk in een volledig ander daglicht komt te staan. Jouw persoonlijk kompas ontwikkelt zich mede door ons persoonlijk maatwerk en de grote diversiteit in de manieren van leren.

Persoonlijk maatwerk:

Persoonlijk maatwerk staat in onze opleiding centraal om nieuwe kennis optimaal te verbinden met jouw bestaande denkstructuren. De P.R.O. Academie geeft vorm aan het persoonlijke maatwerk door:

 • De opleiding inhoud te geven op basis van jouw persoonlijke behoefte en situatie. Jouw ontwikkelniveau en ‘zone van naaste ontwikkeling’ zijn het startpunt;
 • Wij leren in relatie: Er is veel ruimte voor zelfonderzoek en het ervaren van weerstand en ongemak en het vinden van de betekenis hiervan voor jezelf. Je gaat strategieën ontdekken en leren die bij jou karakter en persoonlijkheid passen;
 • Er wordt geleerd via actuele thema’s: de ervaringen van jou en de andere deelnemers zijn mede sturend;
 • Er wordt gewerkt met een groot scala aan leermethoden: doceren, zelfreflectie, supervisie, intervisie, casusbesprekingen, groepsanalyse en rolanalyse.

De diversiteit in de manieren van leren:

De kennis en ervaring van de P.R.O. Academie met de toepassing van de verschillende manieren van leren maakt de verdieping en de borging van het geleerde extra groot. De verschillende vormen zijn:

 • Gelijkwaardig leren door te werken vanuit verbinding;
 • Circulair leren waarbij de inbreng van alle deelnemers als waardevol deel van het geheel wordt gezien. Dit leidt tot verdieping van het begrijpen van de complexiteit waar professionals mee te maken hebben;
 • Co-creatie leert je dat de inzet van alle deelnemers bijdraagt aan het bereiken van de gemeenschappelijk geformuleerde doelen en dat ieders individuele creativiteit daarbij nodig is;
 • Lichaamsgerichte oefeningen die tijdens modules worden ingebracht:
  • Oefeningen in ontspanningstechnieken;
  • Oefeningen in bewustwording van de signalen van het lichaam van jezelf en die van anderen en de betekenis hiervan te achterhalen.
 • Leren door muziek, cultuur, beweging en andere (neurale) ingangen in de mentale dieptestructuren van de deelnemers. Via deze manieren wordt de rechter hersenhelft (emotie, verbeelding muziek & diepte) ook gestimuleerd en komen rechter en linker (taal & ratio) met elkaar in verbinding. Met als resultaat dat vraagstukken veel scherper onderzocht en beter geïntegreerd worden in nieuwe denk- voel- en handelingspatronen.