Voor wie graag meer gebruik van TA concepten wil maken maar een hele opleiding te lang vindt bieden wij de workshop ‘Persoonlijke en professionele effectiviteit op de werkvloer’ aan als vervolgcursus op de TA introductiecursus.

Persoonlijke en professionele effectiviteit op de werkvloer.

Met TA concepten reflecteren op de effectiviteit van je leiderschap

Na de introductiecursus TA biedt deze 2-daagse TA workshop jou een verdere professionalisering van jouw leiderschap. Naast verdieping op de concepten aangeboden in de introductiecursus worden er aanvullende TA concepten behandeld om jouw reflectieve repertoire uit te breiden. Zo ontwikkel en verdiep jij jouw persoonlijke kompas waardoor leidinggeven een meer ontspannen professionele activiteit wordt.

Deze verschillende concepten hebben betrekking op:

 • Omgaan met grenzen in groepen;
 • Heldere afspraken maken in een complexe setting; Driehoekscontracten;
 • De psychologische overdracht van gevoelens en de effecten daarvan;
 • Werken met het referentiekader van jezelf en anderen;
 • Werkstijlen in teams en hoe deze bijdragen aan de gezamenlijke taak;
 • Het onderscheid en de overeenkomst tussen verwennen en verwaarlozen en het effect daarvan op iemands leven;
 • Gezond binnenkomen, gezond afscheid nemen en weer een nieuwe draad oppakken; De verbindings- en verwijderingstheorie;

Doelgroep

De workshop is voor mensen die een introductiecursus TA (1-0-1) hebben gevolgd en TA concepten verder willen toepassen in de professionalisering van hun leiderschap.

Maatwerk workshop Transactionele Analyse

In deze workshop sluiten wij nauw aan bij jouw praktijkcasussen. We inventariseren ze aan het begin van de workshop en stellen het programma van hieruit samen. Dit betekent dat je theorie krijgt die aansluit bij de vragen die er in de groep leven. Je kan ook een situatie oefenen vanuit de theoretische concepten die worden aangeboden bij jou casus. We leveren dus maatwerk. De grote toegevoegde waarde van de TA concepten en onze maatwerk manier van werken maakt dat ze een nauwlettende samenhang vertonen. Dat maakt dat je eenvoudig van meerdere kanten tegen jouw eigen werkelijkheid leert aan te kijken.

Er wordt gewerkt met de volgende werkvormen:

 • Instructie;
 • Individuele supervisie in de groep;
 • Werk in subgroepen;
 • Groepsleergesprekken;
 • Demonstraties hoe je met andere opties kan werken in jouw situatie;
 • Observaties;
 • Case analyse.

Casussen die door deelnemers regelmatig worden ingebracht in de workshop zijn bijvoorbeeld

 • Waarom heb ik moeite met bepaald type medewerkers?;
 • Ik werk veel te hard, put mezelf uit en moet alle touwtjes in handen houden?;
 • Hoe bevorder ik kwaliteit en persoonlijke effectiviteit bij mijn medewerkers?;
 • Hoe bevorder ik in mijn rol in de organisatie welzijn, professionaliteit en productiviteit?;
 • Mijn samenwerkingsverband loopt niet; help, wat moet ik doen?;
 • Hoe voorkom ik ziekteverzuim als gevolg van psychische factoren?;
 • Ik word gemangeld tussen bestuurslagen; help ik verzuip!

Groepsgrootte

De P.R.O Academie werkt met een kleine groep van maximaal tien deelnemers zodat we intensief vraag gestuurd kunnen werken.

Jouw opbrengst

De samenhang in de concepten uit de Transactionele Analyse helpt je om in korte tijd een helder begrippenkader op te bouwen. Een kader dat je dieper inzicht verschaft in jezelf als persoon en je leiderschapsrollen en wisselwerking daartussen. Ook biedt de workshop je strategieën om op een natuurlijke en productieve wijze invloed uit te oefenen in je werk; de verbinding tussen taakgericht, procesgericht en persoonsgericht te leiden. Kortom het geeft je twee dagen de tijd om te reflecteren op jouw eigen praktijk als leider en begeleider van mensen.

Docent: De workshop wordt verzorgd door drs. Joost Levy TSTA. Joost heeft als internationaal opleider in TA veel ervaring in het doceren en werken met het praktische denkkader van de Transactionele Analyse.

Duur: Twee aaneengesloten dagen met overnachting.

Groepsomvang: maximaal 10 deelnemers.

Locatie: Midden Nederland

Startdatum Training Plaats Inschrijven
Nog niet gepland TA Vervolgtraining op de introductiecursus Midden Nederland Inschrijven

Prijs

De prijs voor deelname aan de TA vervolgtraining bedraagt € 675, inclusief verblijf.

Ervaringen

De workshop heeft mij geholpen de TA concepten die ik in de introductiecursus heb geleerd beter toe te passen in mijn werk. Het oefenen met de modellen in mijn eigen praktijk zorgde er voor dat ik ze daarna bewust in het gesprek met mijn medewerkers kon inzetten.

De aanvullende TA concepten sloten naadloos aan bij mijn eigen praktijk. Een mooie verdieping.

Ik word alleen maar enthousiaster over de toepassingsmogelijkheden van de TA in organisaties.

Ik ben weer op de feiten gedrukt. Het hanteren van het concept ‘Contract’ is een basisconditie voor iedere interactie als begeleider en leidinggevende.

Ik vond het aanvullende model over grenzen en structuur in opvoeding een eye-opener voor mijzelf als ouder en in combinatie met situationeel leiderschap een steun bij het vinden en opnemen van mijn rol in mijn organisatie.