p.r.o academie biedt in samenwerking met BMC advies een ervaringsgerichte werkconferentie aan. Hierin leer je begrijpen wat er onder de oppervlakte in groepen speelt en hoe je daar constructief mee om kan gaan om het leren en samenwerken van mensen te bevorderen.

De kern van professioneel handelen: Het vinden – maken – opnemen van je rol in jouw organisatie.

Organisaties die voortdurend in beweging zijn vragen van leidinggevenden om innovaties snel door te voeren in de organisatie. Leidinggeven in het vormgeven van leerprocessen vereist de bereidheid om zelf te leren en om anderen te ‘instrueren’. Als leidinggevende ben je dus altijd ook leraar. Hoe neem je die vaardigheid op in jouw gedrag; in jouw rol?

Als leidinggevende bevind jij je midden in complexe processen waarbij thema’s als macht, autoriteit, vreugde, onzekerheid, tradities, sexespecifieke communicatie en andere zaken spelen. Onder de oppervlakte zijn deze aspecten aanwezig in druk, cultuur, onuitgesproken aannamen en gevoelens over het leven en werken in de organisatie. Deze onbewuste processen belemmeren het leren in een organisatie. In deze workshop leer je bewuster om te gaan met deze processen om daar vervolgens productief gebruik van te maken als leidinggevende.

Wat is het doel van deze werkconferentie?

De werkconferentie laat je onderzoeken hoe bovengenoemde processen de rollen en relaties in organisaties beïnvloeden. Door het toegenomen inzicht in deze processen kunnen de deelnemers daarna effectiever leiding geven aan het leren in hun organisaties.

Voor wie is deze werkconferentie?

Deze werkconferentie is bestemd voor leidinggevenden die verantwoordelijkheid dragen voor het leren van anderen in hun organisatie zoals managers, teamleiders, adviseurs en trainers.

Wat is de achtergrond van deze werkconferentie?

Sinds 2001 wordt deze succesvolle werkconferentie georganiserd samen met The Grubb School of Organisational Analysis uit Londen en in samenwerking met de BMC academie uit Amersfoort. Centraal staat het denkkader van het Psychodynamisch systeemdenken. Een denkkader waardoor jij als professional inzicht krijgt in wat er onder de oppervlakte in jouw organisatie speelt. Je ontwikkelt de vaardigheid om deze onderliggende processen boven tafel te krijgen. Maar ook om ze bespreekbaar te maken zodat bijdragen aan het bereiken van de doelen van een organisatie. Met de toepassig van de methodiek hebben vele leidinggevenden, coaches en adviseurs een diepgaande kijk op hun rol in hun eigen of clientorganisatie organisatie ontvangen.

Hoe de werkconferentie werkt

Deze werkconferentie is ervaringsgericht. In groepen van gemiddeld 8 personen wordt actuele ervaring opgedaan in groepsonderzoek. Hierdoor wordt bewust en onbewust gedrag in de groep zichtbaar. Daarnaast onderzoeken de deelnemers de aannamen die ze hebben over leidinggeven en leren in organisaties. Hierdoor krijgen zijn aanvullende inzichten in hoe een organisatie een bijdrage levert aan het leren van zijn medewerkers of hoe dit leren ook belemmerd kan worden. In een derde activiteit presenteren de deelnemers casussen uit hun eigen praktijk en worden ze uitgenodigd deze te relateren aan hun actuele groepservaringen tijdens de werkconferentie. Deze activiteit ondersteunt de transfer van het geleerde naar ieders eigen professionele praktijk. Op iedere vier deelnemers is er een staflid beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat één uur reflectietijd voor jou als deelnemer beschikbaar is in de bovengenoemde casusbespreking.

Ervaringen van deelnemers

  • Ik ben veel bewuster geworden van de complexiteit van mijn rol;
  • Ik heb geleerd dat onzekerheid een kracht is die mij helpt op een dieper niveau te onderzoeken wat er onder de oppervlakte speelt;
  • Het concept accountability heeft voor mij een heel belanrijke plaats gekregen;
  • Sinds de werkconferentie denk ik iedere dag na over rollen en relaties;
  • Deze werkconferentie is niet meer van hetzelfde, maar echt iets nieuws;
  • Opeens trok ik in mijn team processen vlot waar veel experts jarenlang geen beweging in kregen.

De staf van de werkconferentie

De staf wordt samengesteld uit consultants die een brede vaardigheid hebben met het werken in group relations conferenties.

Locatie: Hotel Woodbrooke Barchem

Startdatum Workshop Plaats Inschrijven
Nog niet gepland Leidinggeven aan Leren in organisaties Barchem Inschrijven

Prijs

De prijs voor deelname voor vroege boekers aan de workshop Leidinggeven aan Leren in organisaties bedraagt € 1500, inclusief verblijf.