Naarmate we de associatieve beelden die we maken van onze omgeving meer serieus nemen en onderzoeken krijgen we meer informatie boven tafel die aanvullend is op wat we via logica en denken construeren. Deze informatie toont een heel ander licht op de werkelijkheid en geeft uiterst belangrijke informatie voor het ontwikkelen van jouw organisatie en voor de optimalisering van jouw rol daarin.

De betekenis van Psychodynamisch Systeemdenken voor jou

Deze driedaagse workshop geeft jou als professional de mogelijkheid om stil te staan bij de betekenis van de beelden die jij van jouw organisatie hebt en van jouw eigen plek daarin. Dat klinkt abstract maar de workshop geeft jou krachtig kijk op de werkelijkheid in jouw organisatie en de betekenis daarvan. Met de diepgaande kennis en ervaring over Psychodynamisch Systeemdenken helpt de P.R.O Academie jou om jouw actuele beelden en ervaringen over jouw organisaties in kaart te brengen. Zo ontdek je hoe jij jouw rol hebt ingenomen en wat het effect daarvan is. Om jouw rol en de beelden te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het concept ‘Organisation in the mind’.

Na de workshop ben je in staat te begrijpen wat de betekenis is van de organisatiedynamiek en wat jouw eigen rol daarin is. Je zult in staat zijn strategische keuzes te maken omdat je op veel dieper niveau de betekenis van je eigen handelen en dat van anderen in de organisatie inziet en begrijpt. Je zult veel meer verantwoordelijk kunnen nemen om het systeem als geheel te beïnvloeden.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, organisatie-adviseurs, coaches, trainers en andere professionals met adviestaken.

De methodiek en de onderliggende theorie

Deze workshop is gebaseerd op de aanname dat organisaties gezien kunnen worden als levende menselijke systemen. En dat de mensen die daarin leven en werken beelden van die organisatie in hun verbeelding hebben. Vanuit deze beelden gaan zij hun eigen gedrag en dat van anderen bewust en onbewust beïnvloeden.

Om de krachten en machten die in organisaties spelen te ontdekken en onderzoeken worden er tijdens de workshop verschillende kijkwijzen gehanteerd. Tevens is er reflectieruimte om toekomstige acties te formuleren. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om je intuïtieve ontwikkeling oftewel je ‘organisatie intelligentie’ verder te ontwikkelen. Daarmee kun je de complexiteit van organisatiedilemma’s en uitdagingen op een dieper niveau analyseren en je rollen in de organisatie effectiever opnemen. De theorie noemen wij Psychodynamisch Systeemdenken. Een prachtig kennisgebied waarin wij sterk zijn in kennis en vaardigheid en waarmee wij jouw waarnemingsvermogen versterken en jou scherpe inzichten zullen verschaffen.

De inhoud van de workshop

  • Presentatie van het concept ‘Organisation-in-the-Mind’ met behulp van het ‘Ervaringsgerichte Transformatie Werkkader’ waarmee de dimensies Persoon, Systeem, Context en de verbinding met persoonlijke bronnen kunnen worden onderzocht;
  • Persoonlijke reflectie;
  • Rolanalyse in groepen waarbij gebruik wordt gemaakt van de actuele werksituaties van de deelnemers;
  • Onderzoek van systeemdynamiek in een groepsgerichte oefening;
  • ‘Social Sensing’ als een instrument voor reflectie en verdieping;
  • Actieplanning voor verdere ontwikkeling.

Jouw opbrengst

Deze sterk gestructureerde workshop biedt jou door zijn vorm, inhoud en wijze van begeleiding een krachtige kijk op de processen die in jouw organisatie spelen en jouw rol daarin. Je ontwikkelt je zekerheid en zelfvertrouwen om actie te ondernemen en de complexiteit van je organisatie op een dieper niveau aan te gaan. Je neemt meer verantwoordelijkheid en jouw vaardigheid om het systeem als geheel te beïnvloeden worden vergroot. Je begrip van groepsprocessen neemt toe en je analytisch kader om daarmee te werken wordt verruimd.

Visie op leren

De P.R.O Academie baseert haar leren mede op de neurowetenschap. De wetenschap die ons duidelijk maakt dat naarmate nieuwe kennis beter verbonden wordt met bestaande denkstructuren van mensen de adequate toepassing in de praktijk veel groter wordt. Maar ook dat diepgaand leren pas kan plaatsvinden als de grenzen en veiligheid van de mens transparant en rustig zijn gemarkeerd. En dat in een leeromgeving die gekenmerkt wordt als stimulerend en voedend, waar gewerkt wordt met emoties vanuit de onderlinge verbinding. Deze condities zijn voor de P.R.O Academie continu object van aandacht en onderzoek.

Locatie: Hotel Woodbrooke Barchem

Startdatum Workshop Plaats Inschrijven
Nog niet gepland Exploring Organisation in the Mind Barchem Inschrijven

Prijs

De prijs voor deelname voor vroege boekers aan de workshop Exploring Organisation in the Mind bedraagt € 1500, inclusief verblijf.