Onze TA opleiding is erkend door de volgende instanties:

  • De ITAA: De International TA Association;
  • De EATA: De Europese associatie voor TA;
  • De NVTA: De Nederlandse Vereniging voor TA.

Accreditaties

Studenten willen onze cursussen soms gebruiken voor het behalen van studiepunten die zij nodig hebben om te voldoen aan hun verplichting tot nascholing door hun beroepsgroep. Vaak betreft dit mensen uit de medische beroepen en de zorg.

Wij sluiten daar graag op aan.

Wij hebben actief of slapend accreditaties voor cursussen voor huisartsen, geestelijk verzorgers, …

Meestal is het genoeg als je zelf bij je beroepsvereniging meldt dat je een cursus wilt volgen. Bij sommigen mag dat achteraf, bij anderen moet dit juist vooraf gebeuren. Heb je hier vragen over aan ons, neem dan contact op met ons secretariaat.

Wij zijn bezig voor het Onderwijs geregistreerd te worden voor het schoolleidersregister.