De P.R.O Academie biedt een korte leergang activerende gespreksvoering aan. Deze geeft als doel om professionals in organisaties in contact met hun medewerkers, doelgroepen en cliënten te laten komen zodat er een wezenlijke dialoog ontstaat tussen de betrokkenen en leidt tot actief transformerend gedrag. Dit wil zeggen gedrag waarin alle partijen zich inzetten om de kwaliteit van de interactie te verhogen binnen de gestelde doelen.

In deze leergang maken we gebruik van vele concepten uit de Transactionele Analyse en inzichten uit het psychodynamisch systeemdenken.

Vaak blijven gesprekken op inhoudsniveau steken en gaat het over procedures en wordt de relatie en persoonlijke betrokkenheid van de betrokkenen niet onderzocht. In deze leergang staat de relatie en de onderliggende drijfveren van de betrokkenen centraal.
Betrokkenheid is hierbij een belangrijke onderlegger. De mate waarin wij ons verbonden en betrokken voelen is direct gelinkt aan onze capaciteit om onszelf te accepteren in onze eigen authenticiteit.

Vandaar dat wij in deze leergang de volgende vragen centraal zetten:

 • Wat gebeurt er in mijzelf in het contact met de ander en wat zegt dat over mijzelf?
 • Wat gebeurt er in de ander binnen het contact met mij en wat zegt dat over de ander?
 • Wat is mogelijk de uitdaging voor het verdiepen van dit contact?
 • Wat zijn de onderliggende gedachten en gevoelens van de ander ten opzichte van de benoemde taak?
 • Hoe kunnen de onderliggende gedachten en gevoelens zodanig worden gericht dat ze bijdragen aan het optimaliseren van het gedrag, zodat de benoemde doelen beter worden bereikt?
 • Wat draagt de omgeving / het systeem bij aan het bereiken van de gestelde doelen en hoe werkt dit voor een of beide partijen mogelijk belemmerend?
 • Kunnen deze belemmeringen worden aangepakt?

Deze leergang beslaat twee maal twee werkdagen met overnachting en twee terugkomdagen.
Tussen de bijeenkomsten door zullen er oefenopdrachten worden gemaakt en deze worden in de tweede module en beide terugkomdagen besproken en verdiept.

Kenmerkend voor de leergang is dat het curriculum interactief en aansluitend bij de leervragen van de deelnemers wordt uitgevoerd. Zo is het voortdurend praktisch en reflectief tegelijk en biedt het ruimte voor herhaling en inslijping van nieuwe strategieën.

Als je hebt deelgenomen aan deze korte leergang heb je een introductie gehad in de Transactionele Analyse waarvoor je een internationaal erkend certificaat ontvangt. Daarnaast heb je inzichten over jouw interactie verworven vanuit het psychodynamisch systeemdenken. Hiermee heb je een verdiepingsslag gemaakt in het reflecteren over jezelf in relatie met je gesprekspartners binnen het systeem waarin jullie je bevinden. In de praktijk leidt deze toename van competentie tot meer effectiviteit binnen jouw gedrag als leidinggevende en begeleider en tot grotere, meer authentieke activiteit bij je gesprekspartner. Ook heb je stappen gemaakt in het bespreekbaar maken van wat er onder de oppervlakte speelt in je team en organisatie.

Data:

 • 23 en 24 september 2019
 • 28 en 29 oktober 2019
 • 25 november 2019
 • 16 december 2019
Startdatum Training Plaats Inschrijven
23-09-2019 Activerende gespreksvoering Midden Nederland Inschrijven

De prijs voor deelname aan deze leergang bedraagt € 1.985,- per persoon.