Over Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is een unieke  theorie over de persoonlijkheid van mensen, over communicatie en over veranderingsprocessen. De kern van TA is de onderlinge communicatie van mensen. Die kan je analyseren door te kijken naar ‘transacties’ en ‘psychologische spelen’.
In  de Transactionele Analyse  staan respect gelijkwaardigheid en persoonlijke ontwikkeling centraal. Vertaald naar organisaties stoelt TA op de overtuiging dat effectieve organisationele ontwikkeling gebaseerd is op het welbevinden van de leden van de organisatie.
TA biedt je een praktische aanpak en die gebruik maakt van heldere aanschouwelijke theorie die door iedereen te begrijpen is. Hiermee maken we de complexiteit van het leven van mensen, individueel in groepen en in organisaties begrijpbaar en open voor ontwikkeling.

Stimuleren van zelfverantwoordelijkheid is een basiswaarde vanuit de Transactionele Analyse.
Kenmerkend voor inhoud en werkwijze van de Transactionele Analyse  is dat denken en doen samen gaan met ervaren en onderzoeken. Complexe processen en lastige dynamieken worden helder gepresenteerd, zodat je er snel en praktisch mee aan de slag kunt. TA voorziet in een balans tussen intrapersoonlijke processen, interpersoonlijke processen en groepsprocessen. Hierdoor ontstaat inzicht in de samenhang tussen deze drie niveaus in een organisatie. Dit inzicht in de samenhang is noodzakelijk, omdat de sleutel tot ontwikkeling meestal ligt in het inzicht in de samenhang tussen genoemde drie processen. Beschik je als leidinggevende over de competentie om te werken met zowel de zichtbare en bewuste componenten van jouw bedrijf en organisatie, alsook met de onzichtbare en onbewuste gebieden die in je organisatie een rol spelen, dan heb je veel meer kans op succesvolle interventies.

Wie zich met TA bezighoudt, ervaart dat leren leuk is en dat de eigen ontwikkelingsmogelijkheden verrassend groot zijn.
TA professionals kenmerken zich door hun autonomie bevorderend gedrag en hun intentie om de eigen verantwoordelijkheid van mensen te stimuleren. Daarom is  TA zo’n een effectief instrument voor coaching, organisatieontwikkeling, en het ontwikkelen van een gezond werkklimaat in organisaties. Vitaliteit en veerkracht worden dan de pijlers van het werkklimaat.

Er zijn vier werkvelden binnen  de Transactionele Analyse:

  • het werkveld ‘organisatie’: voor toepassing in management, organisatie-advisering en organisatiebegeleiding;
  • het werkveld ‘onderwijs’: voor toepassing binnen trainingen onderwijs in brede zin;
  • het werkveld ‘counseling’: voor toepassing bij begeleidingen counseling van individuen en groepen;
  • het ‘klinische’ werkveld: voor toepassing binnen de psychotherapie.

Psychodynamisch Systeemdenken

Psychodynamisch systeemdenken helpt je als professional om inzicht te krijgen in wat er onder de oppervlakte in organisaties allemaal speelt. Je leert te kijken naar de interactie binnen het systeem wat je voor je hebt en hoe mensen op elkaar reageren. Je leert het gedrag van mensen te onderzoeken en taal te vinden voor wat iedereen ziet en ervaart maar meestal moeilijk onder woorden kan brengen. Psychodynamisch Systeemdenken geeft geen waardeoordeel aan gedrag. Het probeert woorden te vinden voor wat er speelt zodat alle betrokkenen in gesprek kunnen gaan over wat men voelt maar meestal niet zegt. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn bijv. jaloezie, sexespecifiek gedrag, machtspelletjes, camouflerende gedragingen waardoor angst, boosheid verdriet en onzekerheid niet zichtbaar worden. Daar waar het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar wordt, mensen hun kwetsbaarheid niet als zwakheid gaan zien maar als deel van de werkelijkheid die er toe doet, gaan mensen zich meer en meer met elkaar verbinden en met de gemeenschappelijke taak. Daar waar dit gebeurt ontstaan mooie dingen. Goed voor het individu, goed voor de organisatie en goed voor de samenleving als geheel.

 De kracht van de combinatie

Daar waar je Transactionele Analyse en Psychodynamisch systeemdenken met elkaar combineert heb je een onovertroffen winning team om jou en je organisatie te laten excelleren.
Daarom werkt P.R.O Academie Coaching Consult met name met deze twee uiterst toegankelijke denk en werkkaders.