Internationale werkconferentie Leiderschap, Contact & Conflict

Deze werkconferentie heeft in 2021 plaatsgevonden.

In oktober 2021 organiseert de P.R.O Academie met drie partners opnieuw een vierdaagse internationale werkconferentie met als doel leidingegevenden vergaand inzicht te geven in de dynamiek van groepen, teams en organisaties en in het begrijpen van groepsprocessen.

Tijdens de conferentie onderzoek je in een zeer dynamische setting real time wat er in groepen gebeurt en welke invloed dit heeft op de gestelde doelen van een organisatie. Aspecten die ruim aandacht krijgen zijn: groepsdynamica, conflicthantering, intuitieve ontwikkeling van leiderschap, onbewuste processen en rolanalyse. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een exellent werkmodel met continue ervaringsuitwisseling, dat door zeer ervaren professionals op vele plaatsen in de wereld wordt gebruikt. Oud deelnemers weten jaren later nog haarfijn te vertellen waar wat gedurende de werkconferentie gebeurde en welk inzicht dit hun heeft gegeven voor het oppakken van leiderschpsrollen in organisaties.

Deelname aan deze werkconferentie betekent een sterke groei van zelfkennis en kennis van groepsprocessen. Het biedt je inzicht en concrete handelingsvaardigheden om krachtig te handelen binnen lastige groepsdynamieken en kwalitatieve verbindingen te realiseren met je omgeving.

Deelnemers door deelname aan deze werkconferentie diepere resultaten, ze ontwikkelen zekerheid om met complexiteit in hun organisatie om te gaan en zijn in staat om de kwalitatieve verbinding met hun omgeving krachtiger vorm te geven. Groei van zelfkennis en kennis van groepsprocessen versterkt het vertouwen om te handelen ook daar waar het lastig is in de groepsdynamiek.

De conferentie vindt plaats in samenwerking met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en onze Belgische collega’s van MaTRIS; Matrix voor de Transformatie van Rollen en Sociale Innovatie.

Hierboven kun je de brochure in pdf formaat van de werkconferentie downloaden.

Grote organisaties sturen hun top stafleden en high-potentials naar deze werkconferentie.

Klik hier om naar de webpagina van de conferentie te gaan voor meer informatie.