Deze tweedaagse training is een fantastische eerste kennismaking met ‘Transactionele Analyse’. Hoofddocent en psycholoog Joost Levy neemt jou tijdens de twee dagen persoonlijk mee in de theorie en praktijk over de persoonlijkheid van mensen, over communicatie en over veranderingsprocessen.

TA Introductiecursus 1-0-1

Kenmerkend voor de inhoud en werkwijze van de TA is dat denken en doen samen gaan met ervaren en onderzoeken. Complexe processen en lastige dynamieken in mensen intern, tussen mensen en in organisaties worden door TA snel helder en inzichtelijk. Daardoor kan jij er snel en praktisch mee aan de slag. Dit effect wordt tijdens de training extra vergroot door de kennis en jarenlange ervaring van Joost Levy in mensen samen te laten leren en ontwikkelen.

Optimale persoonlijke aandacht door maximale groepsgrootte

TA gebruik je om diepgaand inzicht te krijgen in je eigen gedrag en gedragspatronen en die van anderen. Je leert de verbale en non-verbale interacties tussen mensen beter te begrijpen en daar invloed op uit te oefenen. Om dat inzicht te maximaliseren kiest de P.R.O Academie voor persoonlijk maatwerk. Maatwerk dat kan worden gerealiseerd door maximaal 8 deelnemers toe te laten tot de cursus. In deze introductiecursus breng je eigen cases in die met behulp van de TA-concepten worden geanalyseerd. Er is dus veel ruimte voor ervaringsuitwisseling. Zo leer je met behulp van je eigen praktijk en ontstaat er maximale aandacht voor ieders bijdrage en reflectie.

Deze tweedaagse workshop en eventuele vervolgtrajecten bij de P.R.O Academie zijn bedoeld voor mensen die antwoorden zoeken op vragen als:

 • Hoe zit een mens mentaal in elkaar?
 • Hoe komt het dat ik steeds in dezelfde situaties beland?
 • Hoe kan ik de communicatie en samenwerking met anderen of tussen anderen verbeteren?
 • Hoe kan ik de groei van mezelf en anderen stimuleren?
 • Hoe kan ik met meer succes leiding geven aan mezelf?
 • Hoe is disfunctioneel gedrag te herkennen en te veranderen?
 • Hoe is de levensloop of carrière van individuen, teams, organisaties te analyseren en te begeleiden?
 • Hoe stimuleer ik welzijn, professionaliteit en productiviteit?
 • Hoe realiseer ik een hogere effectiviteit en kwaliteit van mijn medewerkers?
 • Hoe bevorder ik kwaliteit en persoonlijke effectiviteit?

Deze TA Introductieworkshop is ook een zinvolle kennismaking met TA en de P.R.O Academie voor mensen die voornemens zijn de 2-jarige Opleiding TA en Psychodynamisch Systeemdenken te gaan volgen.

De voornaamste methodieken, begrippen en technieken uit de TA worden theoretisch en praktisch behandeld. Korte inleidingen en praktische verwerking in subgroepen wisselen elkaar af. Door de kleine groep ontstaat er veel kwalitatieve interactie waardoor jij veel leert over jezelf en over de rollen die je vervult.

Tijdens de 2 daagse workshop maak je kennis met de theorie en praktijk van de onderstaande basisconcepten van de Transactionele Analyse:

 • Contracten: Relevantie en niveaus van een contract;
 • Psychologische behoeften en Strooks: Erkenning en miskenning van jezelf en anderen;
 • Tijdstructurering: Kwalitatieve analyse van tijdsbesteding;
 • Existentiële  Basisposities: Hoe maak je anderen en jezelf ‘niet OK’ en hoe kom je tot een  ‘OK – OK relatie’?;
 • Egotoestanden; Wat zijn je interne denk- voel- en gedragspatronen? ;
 • Transactionele Analyse: Hoe interacteer je vanuit jouw patronen met die van anderen?;
 • Racket Analyse: Dysfunctionele gevoelens en gedragingen;
 • Spel Analyse: Patronen waardoor communicatie een negatieve uitkomst krijgt;
 • Dramadriehoek: De continu verschuivende posities in een conflict;
 • Script Analyse: wat zijn mijn dysfunctionele patronen en hoe zijn ze ooit ontstaan?

Tot slot wordt er aandacht besteed aan de vraag wat verdere verdieping in TA je kan brengen voor de ontwikkeling van je persoonlijke en professionele rollen in jouw leven en werk. Uiteraard is er tijdens of na de workshop ook de gelegenheid om persoonlijke vragen met Joost Levy te bespreken.

Na het volgen van deze korte leergang heb jij je vaardigheden in zelfreflectie sterk vergroot. En je hebt geleerd en ervaren hoe je TA kunt toepassen in je dagelijkse persoonlijke en professionele leven. Door de intensieve en persoonlijke manier van werken tijdens de training zal je in de praktijk in je rol als leidinggevende direct ervaren dat je in staat bent om:

 • Je communicatie veel beter te sturen;
 • Dysfunctioneel gedrag te herkennen en te veranderen;
 • De grenzen van je eigen mogelijkheden en die van anderen te verleggen.

Na deelname ontvang je het officiële 1-0-1 certificaat dat internationaal toegang geeft tot voortgezette TA opleidingen en het lidmaatschap van de nationale en internationale TA verenigingen (NVTA, EATA).

Deze TA Introductietraining is ook bestemd en een voorwaarde voor deelnemers die de 2-jarige Opleiding TA en Psychodynamisch Systeemdenken gaan volgen.

Accreditatie

De leergang is geaccrediteerd door: de NVTA – EATA – ITAA

Visie op leren

De P.R.O Academie baseert haar leren mede op de neurowetenschap. De wetenschap die ons duidelijk maakt dat naarmate nieuwe kennis beter verbonden wordt met bestaande denkstructuren van mensen de adequate toepassing in de praktijk veel groter wordt. Maar ook dat diepgaand leren pas kan plaatsvinden als de grenzen en veiligheid van de mens transparant en rustig zijn gemarkeerd. En dat in een leeromgeving die gekenmerkt wordt als stimulerend en voedend, waar gewerkt wordt met emoties vanuit de onderlinge verbinding. Deze condities zijn voor de P.R.O Academie continu object van aandacht en onderzoek.

Bovenstaande visie op leren betekent voor de opleidingen, leergangen en workshops van de P.R.O Academie concreet dat:

 • Er gebruik wordt gemaakt van alle zintuigen;
 • Er gefocust wordt op de ontwikkeling en groei van zowel de emotionele, cognitieve en praktische vaardigheid van de deelnemers en dat altijd vanuit de eigen context;
 • Er gewerkt wordt met de intuïtie en onbewuste processen die intern in personen en ook tussen mensen onderling spelen. Er wordt daarbij actief gebruik gemaakt van het associatieve vermogen van ieder individu;
 • Er actief gewerkt wordt aan het versterken van reflectieve, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden;
 • Wij ‘teachen’ wat wij ‘preachen’. In de wetenschap dat goed voorbeeld goed doet volgen.
Startdatum Training Plaats Inschrijven
31-10-2024 Introductiecursus TA (1-0-1) Arnhem Inschrijven

Prijs

De prijs voor deelname aan de TA Introductiecursus bedraagt € 350,- inclusief thee, koffie, frisdrank en lunches en een reader met literatuur en werkbladen. De training is vrijgesteld van BTW.

Ervaringen

Deze introductiecursus is een fijne kennismaking en sluit aan bij mijn interesse en vraag. Ik overweeg om de opleiding te gaan doen.

Wetenschappelijk onderzoeker

Deze korte cursus vergroot mijn handelingsrepertoire al. Ik ga graag meer korte cursussen TA volgen.

Beleidsadviseur Overheid

Het is een heerlijke opfriscursus zo lang na mijn opleiding Sociale Academie.

Manager Zorg

Ik heb inzicht gekregen in een aantal dysfunctionele patronen waar ik in zit. Ik ga er stevig mee aan de slag.

Procesmanager Lagere Overheid

Ik ben nieuwsgierig naar de opleiding, deze introductiecursus prikkelt mijn verwachtingen nog meer. Ik ga me inschrijven voor de 2-jarige TA opleiding.

Leidinggevende Provincie

Ik zou het hele MT van de organisatie waaraan ik nu leiding geef wel hier heen willen sturen.

Interim Manager

Ik heb veel stof tot nadenken gekregen en ook een aantal praktische handvatten.

Trainer coach