Transactionele analyse blijft terrein winnen als praktisch instrument voor ontwikkeling van professionals en organisaties.
Organisaties maken in toenemende mate gebruik van Transactionele Analyse als denk- en werkkader in hun bedrijf.
TA beschikt over een veelheid van  concrete concepten die zowel op het niveau van de professional leiden tot inzichten en ontwikkelingen in denken voelen en handelen als ook op het niveau van teams en gehele organisaties bijdragen aan de verbetering van samenwerking en kwaliteitsontwikkeling.
Hieronder omschrijven we kort enkele van de vele TA concepten die we vaak met managers, teams en medewerkers die we coachen bespreken.

1 Door het begrijpen van de energie van waaruit je denkt voelt en handelt, snap je wat er in jezelf gebeurt. Je begrijpt waar je interne reacties vandaan komen en je leert kiezen of je vanuit die interne reacties wil reageren of dat je andere informatiebronnen wil gebruiken van waaruit je gaat handelen.

We noemen dit concept Ego-toestanden

2 Als je in interactie bent met de ander heb je rekening te houden met de energie van je gesprekspartner(s)  De inschatting die je van die energie maakt en de keuze voor reacties daarop, kan je goed leren begrijpen met het concept Transacties.
Ook leer je dat de keuze voor een andere reactie vanuit een andere energie meestal ook een andere respons bij de ander oplevert. En dat is wat je juist wilt bereiken. Zo leer je aan te sluiten bij de ander en van daar uit verder te komen richting het gezamenlijke doel.

Hier komt de naam ‘Transactionele Analyse’ vandaan.

3 Mensen hebben erkenning nodig. Als je erkenning geeft voor de inzet van de ander, ook al is die niet direct in jouw straatje, volgt er veel sneller een dialoog dan dat je langs elkaar heen blijft praten. Erkenning van de ander is de eerste stap naar co-creatie!

Dit concept noemen wij Strooks.

4 We hebben allemaal strategieën geleerd in ons leven om te gaan met teleurstellingen, omdat niemand alles krijgt wat we willen. Hoe meer je die eerder geleerde strategieën inzet om niet in teleurstelling of negatieve druk terecht te komen, des te vaker lopen de interacties verkeerd en negatief af.
Herken je je oude dysfunctionele gedragspatronen, dan kan je kiezen om deze te stoppen en adequate nieuwe strategieën te gebruiken.

Dit concept noemen wij Psychologische Spelen

5 Als we heel erg vast zitten in oude patronen die niet leiden tot plezier en doelgerichte activiteiten waar we onszelf en anderen mee voeden, pakken we oude gedragspatronen op die ooit zorgden voor zo min mogelijk onrust in onszelf op en plakken we die op situaties waar we nu mee te maken hebben. Oude routines leveren oude pat-stellingen op en geen nieuwe positieve samenwerkingsrelaties.

We zitten dan in ons levensscript.

6 O ja, in ieder managementboek staat De dynamiek van Aanklager – Redder – Slachtoffer beschreven. Hoe kom je toch weer in die valkuil terecht, dat handelingspatroon dat zo veel onmacht oplevert en energie kost. En hoe kom je er uit?

Dit mooie TA concept heet de Drama-driehoek

Er zijn veel meer concepten, die allemaal bij elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer erkennen of miskennen wij anderen in wat ze wel of niet willen?
  • Hoe gaan wij kwalitatief die dingen doen die de organisatie en onszelf verder brengen?
  • Welke essentiële zaken zijn er te leren rond verbinden afscheid nemen en rouwen in organisaties?
  • Hoe maak je afspraken die werken. Wat vergeten we vaak in besluitvormingsprocessen?
  • Hoe houden we rekening met alle krachten die om ons heen spelen in organisaties en betrekken wij die bij de besluitvorming en het maken van afspraken?

Kortom Transactionele Analyse heeft een mooi en toegankelijk werkkader. Wij leren jou en je organisatie daar graag gebruik van maken om de doelen van je organisatie te bereiken.
Hiervoor bieden wij aan:

  • Introductiecursussen Transactionele Analyse;
  • Een korte vervolgcursus Transactionele Analyse;
  • De tweejarige opleiding ‘Verbindend Transactioneel Leiderschap’;
  • Coaching op basis van Transactionele Analyse;
  • Teambegeleiding en organisatieontwikkeling.