Op 23 september hebben wij een mooi symposium gehouden rond onze senior docent Dr. Fritz Mautsch uit Keulen. Sinds 2004 is hij verbonden aan onze opleidingen en nu bijna de leeftijd van 80 jaar bereikend, was het een mooi moment hem te eren voor de wijze waarop hij zijn kennis en inzichten met de studenten van onze opleidingen heeft gedeeld.

Fritz hield een inleiding de titel ‘Leiderschap en conflict’ waarin hij met de deelnemers in gesprek was over het thema: wat maakt een leider tot een goede leider.

De kern van zijn betoog luidde: naarmate de leider meer verbonden is met zichzelf, zijn innerlijke stroom en behoeften, kan hij zich meer verbinden met zijn collega’s en medewerkers.

Mensen missen hun werk oriëntatie wanneer er geen verbinding is in een organisatie; de leider is de primaire motor voor deze verbinding. Wanneer er verbinding is, is er een goede basis in een organisatie om conflicten te hebben zonder daarin de onderlinge verbinding te verbreken. Conflicten zijn dan opponerende gedachten waardoor er heldere doelen en taken kunnen ontstaan en er geen verwijdering hoeft op te treden. Organisaties waarin met (dagelijkse) regelmaat open korte ruimte is om gedachten te delen en doelen te bespreken bieden een veel veiliger werkomgeving om creatief en betrokken te zijn dan organisaties waarin alleen lange vergaderingen zijn waarin keihard gewerkt moet worden om overvolle agenda’s af te werken.

Ook onderzochten Fritz met de deelnemers de generatieve thema’s die spelen in organisaties en die conflicten opleveren. Jongeren zijn veel minder aan organisaties verbonden dan ouderen; hun carrière is meer een aaneenschakeling van korte verbanden. Naarmate oudere werkgevers hier meer permissief mee omgaan wordt het leren in het ‘nu’ relevanter dan de mogelijke kortere loyaliteit in de toekomst.

De dialoog zoals Fritz die gewend is om te voeren leverde voor de deelnemers nieuwe inzichten en onderzoekspunten op voor de eigen praktijk en actuele casussen waar zijn mee bezig zijn. Prachtig om te zien hoe de oud-studenten binnenkwamen met hun leervragen en zij de inhoud van de dag relateerden aan hun eigen professionele leervragen. Dit is de essentie van goede professionals. Het stellen van vragen en het onderzoeken hoe deze vragen te maken hebben met zichzelf en hun omgeving en de context van hun werk als geheel.

In de middag hield kerndocent van de opleiding Joost Levy een inleiding over de weerstand tot leren en de angst om te veranderen. Ook dit betoog leverde boeiende vragen op over de wijze waarop de deelnemers hun werk als manager, coach of HRM adviseur invullen en op welke wijze zij het ongemak van het leren van medewerkers in organisaties in veilige kaders kunnen plaatsen.

Tenslotte deelden studenten een aantal casussen uit hun eigen praktijk. Zij gaven aan hoe de opleiding hen hierin de kennis en vaardigheden hadden geleverd om complexe en boeiende organisatievraagstukken aan te pakken.

Een bijzondere dag!

fritz-mautsch-2

Dr Fritz Mautsch