Onze opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap is vernieuwd en tegelijkertijd deels ook weer terug in de vorm die voorheen zo succesvol was.
Wij zijn de enige TA opleiding waarbij je in alle 16 tweedaagse modulen èn in de driedaagse en in de vierdaagse werkconferenties overnacht. We bieden de deelnemers daarmee een unieke ruimte om er werkelijk uit te zijn en aaneengesloten door te kunnen gaan met de reflectie op hun leervragen gedurende 2 dagen en tijdens de werkconferenties!

In onze opleiding combineren we up-to-date kennis uit de Transactionele Analyse met psychodynamisch systeemdenken zodat de leidinggevende stap voor stap meer gaat snappen van de eigen binnenwereld en de complexe interactie met de buitenwereld.

Een verbindend transactioneel leider is een leider die:

  • Zichzelf snapt en weet welke emotionele verbindingen uit het eigen leven hebben geleid tot zijn/haar denken voelen en handelen en in staat is om dysfunctionele verbindingen daarin tot rust te brengen en te vervangen tot verbindingen die open – positief en constructief zijn;
  • De doelen van de organisatie snapt en onderschrijft en deze in de verbinding kan vertalen in leiderschapsgedrag wat goed is voor zichzelf – de ander – de organisatie en de wereld als geheel;
  • Complexiteit in interactie tussen mensen en in groepen kan dragen en weet dat iedere inzet kan leiden tot samenwerking en succes;
  • De tools heeft om vanuit deze complexe interactie mensen succesvol te laten samenwerken.

Onze opleiding start in oktober 2016

Neem de stap naar Krachtig Authentiek Leiderschap en schrijf je in!
De introductiecursus TA die toegang geeft tot de opleiding kan je volgen op 8-9 september.

Klik hier voor de opleidingsinformatie en hier voor de introductiecursus.

Meer weten over de TA opleiding? Kom dan naar de TA Informatieavond? Klik daarvoor hier.