conflict

Aansluitend bij het symposium van Fritz Mautsch benoemen wij in deze nieuwsbrief de obstakels die maken dat communicatie blokkeert. Als er blokkades in het contact komen dan wordt de verbinding verbroken en ontstaan er conflicten.
Een definitie van een conflict is dan dat een conflict een verschil toont tussen twee of meer personen gekenmerkt door: spanning – emotionaliteit – onenigheid en polarisatie, waarbij de verbinding verbroken wordt of ontbreekt.

 

 

Wanneer deze verbinding ontbreekt zie je dat door verschillende vormen van gedrag.

Dit zijn de obstakels in communicatie die je dan ziet verschijnen.

  • Mensen tonen passiviteit. Ze komen niet in beweging of ze gaan zich over-aanpassen, ze gaan ageren en protesteren of worden boos.
  • Mensen gaan de situatie herdefiniëren. Dit betekent dat ze de situatie zodanig vertalen dat deze overeenkomt met hun eigen gemoedstoestand of hun denkwijze.
  • Ook zie je dat de communicatie blokkeert wanneer mensen zich te emotioneel gaan uiten; daar waar de emotie verhoogt, wordt de ratio minder.
  • Anderen worden te rationeel. Ze sluiten hun gevoel buiten en erkennen de gevoelens van anderen niet. Ook dit leidt tot verwijdering en toename van het conflict.
  • Anderen worden te gedetailleerd in hun informatie. Ze verliezen de grote lijnen uit het oog en trachten daarmee weer grip op de situatie te krijgen. Door het verbreken van de verbinding lukt dit echter meestal niet.
  • Te veel generaliseren is ook een gedrag dat de verwijdering toont. Donald Trump spreekt veel in algemeenheden. Daardoor blijven zijn ideeën erg vaag en onduidelijk.
  • Abstract blijven sluit hierbij aan. Concretiseren leidt tot verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten en de uitwerking daarvan.
  • Er omheen draaien; ach ja wie doet dat niet als je het niet weet. Duidelijker en uitgaand van verbinding zou je zeggen: ‘ik weet het niet’ of ‘ik weet niet of ik dit kan’ zou een veel constructievere bijdrage zijn tot samenwerken.
  • Niet eerlijk zijn is de laatste strategie om uit verbinding te blijven en het conflict te vergroten. Je zegt A maar iedereen voelt dat je B bedoelt. Je legt niet alle kaarten op tafel en steelt daarmee veel tijd van je collega’s want die moeten ‘doormodderen’ met onvolledige informatie. Dit levert vaak ook financieel kostbare risico’s op.

Hoe lost je een conflict op.
Hiervoor gaan we te rade bij George Kohlriesser die in zijn boek ‘Hostage at the table’ acht heldere stappen beschrijf om conflicten op te lossen.

Stap 1. Zet het ‘vis op tafel’ Zodra de vis – de kwestie – op tafel wordt gelegd moeten we ons door het soms rommelige proces van het schoonmaken van de vis heen worstelen om tot een goed en smakelijk diner te komen. Wanneer wij de vis niet op tafel leggenen schoonmaken gaat hij onder tafel rotten en stinken.

Stap 2. Verbind je met de ander, zelfs met een ‘vijand’ We hoeven iemand niet te mogen om ons met de ander te verbinden; Het gaat er om dat je een band creëert zodat beide partijen kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Stap 3. Begrijp dat in een conflict verlies en pijn optreedt bij het oplossen ervan. Ons hele leven is gebouwd op een ‘cyclus van verbinding maken en loslaten’. Wij maken contact en verbinden ons, maar de verbindingen worden ook weer verbroken. Het kan gaan over verbindingen van mensen, verbindingen met doelen en verbindingen met dingen; materie. Bijvoorbeeld met een grote auto die bij een luxe leven hoort. Wanneer je om conflicten op te lossen dingen moet loslaten moeten we tijd hebben en ontvangen om te rouwen. Gebeurt dit niet, dan blijven mensen vaak boos en rouwend. Gebroken verbinding verlies spelen een belangrijke rol bij het genereren het oplossen van conflicten.

Stap 4. Denk nooit als een gijzelaar; Focus op wat je wilt bereiken, niet op wat negatief is. We hebben altijd een keuze, al was het maar over de manier waarop we onze emoties voelen en mee laten spelen in een meningsverschil.

Stap 5. Gebruik de kracht van de dialoog en onderhandelingen; praat! Ga in contact met de andere partij of partijen en creëer een dialoog. Zoek daarmee naar de mogelijkheden om problemen op te lossen.

Stap 6. Maak concessies om daarmee samenwerking op te bouwen Het doel is een win-win resultaat voor beide partijen te bereiken door samenwerking rond een gemeenschappelijk doel te realiseren. Concessies activeren verbinding tussen mensen en bevorderen het proces van de opbouw van vertrouwen.

Stap 7. Wees een ‘veilige basis’ in wat je zegt en doet. Wanneer we een veilige basis voor iemand creëren, leveren wij de basis voor vertrouwen. De andere partij zal zijn verdediging verlagen of zelfs stoppen met het neerzetten van defensief gedrag.

Stap 8. Scheidt de persoon van het probleem wanneer we de andere persoon vereenzelvigen met het probleem, worden we een “gijzelaar van de ander”. Wanneer we een sterk genoeg gemeenschappelijk doel weten te vinden, kan het conflict worden opgelost zelfs met de moeilijkste personen.

Stap 9. Beheers de kunst van een positieve perceptie en focus op een positief doel In een conflictsituatie, kunnen we onze mentale toestand veranderen van negatief naar positief door te focussen op waar we naar toe willen gaan in plaats van op de belemmeringen en de problemen.

De keuze om met een mindset te leven die vrij is van gijzelaarschap zorgt bij alle betrokkenen voor de ruimte op doel- en oplossingsgericht uit problemen en conflicten te komen.