‘Joost we zitten met een probleem’

Zo komt een vraag vaak bij ons binnen.

Vaak heeft een vraag te maken met:

  • spanningsvelden tussen leiders van de organisatie en staf en medewerkers.
  • communicatie- en overdrachtsproblemen binnen een familiebedrijf.
  • een toename van competitie in plaats van een cultuur van samenwerken en co-creatie.
  • de behoudende krachten saboteren ontwikkeling en innovatie
  • de 2e laag leidinggevenden die voelen dat ze gevangen zitten tussen de praktijk van de uitvoerenden en de ideeën en besluiten van de topmanagers. Dit gaat ten koste van hun daadkracht.
  • vertrouwenskwesties in de organisatie.

In de loop der jaren hebben wij veel acties uitgevoerd die organisaties weer in beweging brachten.
Bijvoorbeeld hebben wij…

  1. interviews afgenomen bij het top- en middenkader in de organisatie en onze bevindingen teruggekoppeld in interactieve sessies.
  2. Organisatie-dialoog sessies gehouden waarin alle betrokkenen hun perspectieven konden delen en er onderliggende dynamieken zichtbaar werden.
  3. managementteams gecoacht op weg naar betere performance en samenwerking
  4. door onderzoek van het individuele ‘functional fluency’ profiel met onze internationaal geijkte vragenlijst van MT leden, een helder beeld geschetst van ieders individuele kwaliteiten en hoe deze op elkaar in werken. Hierdoor ontstonden ontwikkelingsopties en ontstond verdieping in de samenwerking van de teamleden.

Waar wij sterk in zijn, is het op een dieper niveau laten begrijpen van de interactie en dynamiek binnen teams en hoe deze beïnvloed worden door de andere krachten binnen het grote systeem van een bedrijf/organisatie. Inzicht is daarbij de basis van transformatie. Anders worden er alleen maniertjes aangeleerd en die werken op de langere termijn geheel niet. Vanuit inzicht ontstaat begrip en vanuit begrip ontstaat de ruimte voor transformatie van gedachten, overtuigingen, onderliggende gevoelend in de richting van de beoogde doelen.
Zulke processen zijn diepgaand, ingrijpend en rijk door de verdieping die teams maken.

We begeleiden u vaak vanaf de beginvraag ‘Help, we zitten met een probleem’, naar de situatie waarin de gezamenlijke inzichten geleid hebben tot duurzame verandering en ontwikkeling.

Uw vraag is welkom!