Wat executive coaching voor leiders van grote bedrijven en instellingen anders maakt dan leiderschapscoaching is de complexiteit van de interventies die CEO’s moeten uitvoeren. Ze hebben met complexe systemen te maken die bestaan uit bedrijven die zichzelf al kenmerken als een volledige organisatie. Ook is de maatschappelijke relevantie en het maatschappelijke effect van beleidsbeslissingen weel veel groter dan van kleinere organisaties.

Wij geven hieronder het werkschema zoals wij dit hanteren voor executive coaching.

Zes domeinen De kernvragen die daarin spelen
1. Professionele ontwikkeling Wat zijn de eigen ambities en aspiraties, carriere ontwikkeling tot dan toe, toekomstige opties?
2. Training en kwalificaties Over welke vaardigheden, competenties, mogelijkeden en talenten beschikt de CEO?
3. Counselling Wat is het levensverhaal en hoe draagt dit bij aan de otnwikkeling van het leiderschap?
4. Therapie en persoonlijke ontwikkeling Waar zijn er onverwerkte thema’s die leiden tot dysfunctionele programma’s van de CEO?
5. Organisatiedynamiek Wat zijn de huidige organisatie-rollen en hoe sluiten de rollen aan bij de taak met zijn complexiteit?
6. Organisatie in context Wat is de diepe betekenis van de werkomgeving in zijn context en welke ontwikkelingen zijn daarin wenselijk?

Dit schema is gebaseerd op ons P-R-O model. De P refereert aan de persoonlijkheid en de levensgeschiedenis van de CEO en de actuele keuzes die hij daarin maakt voor de invulling van zijn professionele Rol. Daarin spelen ook vaardigheden mee, competenties en talenten en ook de ambitie die hij heeft m.b.t. zijn toekomstige carrière. Deze aspecten staan meer of minder in lijn met de Rol zoals de organisatie die van de persoon verlangt. Het systeem oftewel de Organisatie waarbinnen de CEO werkt kunnen in lijn staan met deze persoonlijke kwaliteiten of leiden tot spanning en wrijving waardoor het functioneren van de CEO onder druk komt te staan. Executive coaching helpt de CEO zijn organisatie te leiden in lijn met de kerndoelen en beschikbare middelen en mogelijkheden van de organisatie. Verkenningen van alle zes bovengenoemde domeinen en het in lijn brengen van alle krachten die daar in spelen is de uitdagende en complexe taak van de executive coach en zijn cliënt.

Een belangrijk aspect van de coaching is het werken met de ‘organisatie in de mind’

De verkenning van de ‘organisatie in de mind’ leidt niet alleen tot het neerzetten van het organisatieplaatje zoals wordt gehanteerd maar helpt de cliënt om de emotionele realiteit van de organisatie zoals deze zich aan hem voordoet in diepte te gaan begrijpen en te gaan doorgronden welk effect deze organisatie op hemzelf heeft. In welke mate maakt de CEO deel uit van de organisatie of is hij meer een toeschouwer en in welke mate kan hij werken met de verwachtingen die in en buiten de organisatie bestaan over zijn denken doen en handelen. Deze verkenningen brengen essentiële kennis aan de oppervlakte waardoor keuzes en stappen kunnen ontstaan die de organisatie op een diep niveau laten aansluiten bij datgene waar de organisatie en ook de maatschappij, behoefte aan heeft.