Beeldtaal is belangrijk.

Wij hebben ons daarin ook ontwikkeld en zijn met de tijd meegegaan.

Hier een beeldimpressie van hoe p.r.o consult zich over de afgelopen 20 jaar heeft gepresenteerd.

Wij begonnen met zonnebloemen; warmte, symmetrie in de reeks van Fibonacci; de gulden snede wat balans en evenwicht symboliseert

Algauw richtten wij het beeld meer op mensen, silhouetten die deden denken aan de tekeningen van Pablo Picasso en Jean Genet.

Vervolgens werden de twee silhouetten vervangen door drie, deze representeerden de die pijlers van p.r.o. coaching – consult en academie.

in de huidige website zijn de silhouetten gebleven maar de ontspannen mens heeft een vele dominantere rol gekregen in het beeld. Zie het logo in de linkerkolom en bovenaan deze pagina de ontspannen professional die zijn taken met rust en kracht doet en in zijn/haar vrije tijd ontspanning kan vinden.

Wij blijven op zoek naar de essentie van wat jij als professional en wat een dynamische gezonde organisatie nodig heeft.

2003 2008 2011