gedrag van emotioneel intelligente mensen

Is Emotionele Intelligentie (EQ) aangeboren of zijn deze vaardigheden te leren?
Wel voor velen zijn dit vaardigheden die te ontwikkelen zijn. Soms zijn mensen echt vaardiger in data en protocollen en is het beter die vaardigheden te waarderen en in je organisatie te gebruiken, dan dat je ze zaken laat leren waar ze ontzettend hun best voor moeten doen en die niet in hun natuurlijke programma zitten.
Emotionele intelligentie is van belang om in sociaal opzicht succes te hebben op het werk en ook om ons persoonlijk gelukkig te voelen.

Mensen met een hoog ontwikkeld EQ

 1. richten zich op kansen en positieve uitkomsten
  Zij zoeken oplossingen voor problemen, richten zich op zaken waar ze invloed op hebben en niet processen waar ze geen controle over hebben.
  Het glas is eerder half vol dan half leeg; welke kansen biedt het probleem dat zich voordoet?
 2. zijn assertief in aan te geven wat ze willen en wat niet.
  Dit doen zij op een duidelijke positieve wijze zonder de persoon die ze tegenover zich hebben persoonlijk aan te vallen. Ze geven aan welk gedrag ze verwachten op een stabiele respectvolle wijze. Dit doen ze vanuit een transparante visie op wie zij zelf zijn, in relatie met de ander en met het grotere geheel.
 3. richten zich op het werken met positief ingestelde collega’s
  Hun vragen zijn erop gericht de ander te betrekken bij de taak en zij vertrouwen op de kwaliteit van hun inzet. Een klagende instelling wordt zo getransformeerd tot een positief doel waar aan te werken is.
 4. werken toekomstgericht
  Leren doe je van je fouten en hierin ’teachen ze wat ze preachen’. Een fout is een leerkans voor de volgende keer. Het delen van vergissingen en fouten maakt een voortdurend deel uit van overleg, om daar gezamenlijk van te leren.
 5. hebben een instelling om vreugde te brengen in hun omgeving.
  Zowel privé als op het werk focussen emotioneel intelligente mensen op wat anderen voor behoeften hebben en spelen daar op positieve wijze op in. Een kwinkslag of een compliment gericht op de taak of op de persoon zelf komt moeiteloos van hun lippen. Ze weten dat mensen groeien van een positieve portie aandacht.
 6. tonen leiderschap met compassie.
  Ze vergeven fouten maar zijn duidelijk in het aangeven van hun grenzen. Conflicten gaan over zaken, maar niet over mensen. Hun ego komt niet op de eerste plaats maar wel de gemeenschappelijke taak. De lat ligt hierbij hoog.
 7. leren permanent.
  Of het nou gaat om relaties en samenwerken of over kennis, emotioneel intelligente personen blijven zich ontwikkelen. Dit straalt af op hun omgeving die daardoor gestimuleerd wordt om mentaal – emotioneel en fysiek gezond en flexibel te blijven.