De werkomgeving van mensen is continu in verandering en ook in het persoonlijke leven van mensen zijn veranderingen regelmatig aan de orde.
In een coachingsproces helpen wij je de balans tussen jouw eigen ontwikkeling en die van je organisatie te vinden.
Veranderingen van functies ontstaan en nieuwe competenties worden van professionals verwacht. Het aanleren en integreren van nieuwe competenties is vaak een eenzaam proces.
Een coach helpt je om de gevraagde nieuwe vaardigheden aan je professionele repertoire toe te voegen.
Daarnaast komen ook ‘dips’ in carrières voor. Het gaat niet allemaal meer even makkelijk. Coaching kan dan helpen om met nieuwe perspectieven naar je werk te kijken en sterker vorm te geven aan persoonlijk leiderschap.

Wat kan ik van een coach van P.RO Coaching verwachten?

Een coach van P.R.O Coaching besteedt aandacht aan de balans tussen je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en professionele competenties enerzijds en anderzijds met de taakstelling zoals deze door jou en vaak ook door jouw werkgever is beschreven.
Rol-analyse gebruiken wij hierbij vaak als onderzoeksinstrument. Hierin komen alle beelden en verwachtingen over je taak in beeld. Ook kunnen wij je coachen ‘on the job’.

Wij werken praktijkgericht en ondersteunen dit met theorie. Contact zien wij als de kern van de coachingsrelatie. Resultaatgericht werken brengen wij in door een helder leercontract te maken waarin jouw leer- en werkdoelen en de inzet van jou en de coach zijn beschreven. In het coachingsproces zoekt je samen met je coach naar wegen om stap voor stap dichterbij deze doelen te komen. Het proces tussen jou en de coach is één van de werkdimensies en daarmee ook een bron voor leerervaringen. Onze ervaring leert dat dit proces veel vertelt over de vragen en knelpunten die je in je werk ervaart.

Twee voorbeelden van coachingsroutes:

  • Een manager kwam met de vraag: ik stel mij te dienstbaar op en zorg te weinig voor mijn eigen carrière.
    We verkenden hoe hij had geleerd om dienstbaar te zijn en waar deze vaardigheid hem goed van pas kwam. Daarna verkenden we op welke momenten hij last had van die vaardigheid en het een doorgeschoten kwaliteit werd. We onderzochten andere handelingsopties en met enkele ging hij experimenteren. Vervolgens evalueerden we de praktijkresultaten en stelden de handelingsopties in de eindfase van de coaching bij.
  • Een teamleider kwam uit haar eigen team voort. Ze vond het moeilijk haar rol als teamleider op te nemen. We studeerden over thema’s als tijd, ruimte en agenda en we maakten een rolanalyse om haar leiderschapsvisie te ontwikkelen. De analyse van haar onderliggende overtuigingen leidde tot aanvullende perspectieven die vervolgens in de praktijk werden gebracht. Stap voor stap nam ze haar rol als coachend teamleider beter op.

Evaluatieve opmerkingen van cliënten:

  • Vanuit mijn kern ben ik tot nieuwe perspectieven gekomen in mijn werk en privéleven;
  • Ik heb mijn zaken nu weer op een rij en sta open voor wat er in mijn werk gebeurt;
  • Ik wist niet dat ik het in mij had om een goede coach te worden;
  • Ik was het plezier in mijn werk en mijn kantoor kwijtgeraakt. Nu heb ik het weer terug;
  • Ik heb mijn rol opgenomen en ben verbaasd over de ruimte die dat mij oplevert;
  • Ik heb geleerd om tussen mijn medewerkers te staan en niet er boven.

Coaching wordt meestal uitgevoerd door:

drs. Joost Levy TSTA, Internationaal erkend supervisor coach en opleider in Transactionele Analyse, Organisatie Analist,  onderwijskundige en GZ psycholoog.

N.a.v. de specifieke vraag van de coachee kunnen ook andere coaches worden ingezet.

Wij bieden professionals en organisaties al 20 jaar onze diensten aan. Met passie deskundigheid en geduld hebben wij vele professionals grote stappen laten zetten in hun carrière en vele organisaties begeleid naar hogere performance en harmonieuze samenwerking.