Organisatie Rol Analyse (ORA)

Organisatie Rol Analyse is een coachingsmethodiek die mensen helpt
om hun effectiviteit op het werk te verbeteren.

De methodiek helpt de cliënt in het opnemen van zijn Rol in de
organisatie. Aspecten hiervan zijn: autoriteit, verantwoordelijkheid, de
wijze waarop hij rekenschap geeft aan anderen, systeemsamenhang
en hoe hij vorm geeft aan zijn relaties.

In een ORA staat de Rol meer centraal dan de persoon; focus ligt op
de Rol als deel van het organisationele systeem waar de Rolhouder
zich in bevindt. Het aandachtspunt in de ORA ligt op de wijze waarop
de persoon en de Rol gerelateerd zijn aan het systeem en hoe
rolontwikkeling het systeem beïnvloedt. Refererend aan de naam van
ons bureau ‘PRO Consult’ is de Rol de ruimte waarin Persoon en
Organisatie (systeem) elkaar ontmoeten en elkaar overlappen.

De letters PRO uitgelegd

De methodiek komt voort uit het kader van het psychodynamisch
systeemdenken over groepen en organisaties.

Een Organisatie Rol Analyse kan bestaan uit een gesprek van 2 1/2
uur of uit een aantal van deze gesprekken.

Het uitvoeren van een cyclus helpt u om de samenhang in rollen in de
diverse lagen in de organisatie en rollen daarbuiten in een betere
balans te krijgen.

Een ORA kan ook in een groep worden uitgevoerd. bijvoorbeeld door
leden van een managementteam die krachtiger willen gaan
samenwerken en hun individuele rollen in de organisatie sterker vorm
willen geven.

Literatuur:

De methodiek van Organisatie Rol Analyse is onder redactie van o.a.
Professor Susan Long, John. Newton en Burkard Sievers beschreven
in het boek: Coaching in-Depth: the Organisational Role Analysis
Approach. ISBN 18573286 Karnac books London 2006.