Een dagdeel op stap met een coach naar een onverwachte plek
Heb je als CEO, manager, beleidsmaker behoefte aan vrije ruimte om in
brede en verdiepende zin met een onderzoeksvraag bezig te zijn en ben je
op zoek naar antwoorden buiten de bekende kaders, ga dan een dagdeel op
stap met een coach met brede persoonlijke, culturele en organisatiegerichte
bagage.

We gaan ergens heen waar je meestal niet komt, zeker in de context van je
werk. We denken en associeren over je vraag waarbij we gebruik maken van
de prikkels die we ontvangen en zorgen dat deze leiden tot heldere vragen,
doelen en actiepunten.

Je gaat dus direct en diepgaand met je vraag aan de slag en je geeft deze
vraag richting vanuit zo veel mogelijk lagen:

 • Emotioneel;
 • Rationeel;
 • Fysiek;
 • Cultureel;
 • Contextueel.

Naast actie inspiratie en ervaring opdoen is er ook ruimte voor rust en
reflectie. Vragen over motivatie en (belemmerende) overtuigingen worden
gesteld.

De locatie kunnen we samen bepalen of je laat je verrassen op basis van het
intakegesprek dat we vooraf zullen hebben.

Vanuit de inspiratie en reflectie helpen we je om je gedachten ook op de
grond te krijgen. Ook daarvoor zoeken we creatieve werkvormen die leiden
tot verankering van je ideeën.

Opties

Je kan de Nieuwe Impuls Sessie ook gebruiken om een complexe
werksituatie te onderzoeken of een cruciale vergadering voor te bereiden.

Procedure:

 • Je meldt je aan voor een Nieuwe Impuls Sessie;
 • De coach bezoekt je en we verkennen de vraag en je behoefte;
 • We plannen een dagdeel waarin de Nieuwe Impuls Sessie plaatsvindt;
 • De coaching vindt plaats op het strand, in het museum, de dierentuin,
  Schiphol, jouw huiskamer of kantoor of …