Functional Fluency betekent letterlijk ‘soepel functioneren’.

Het model van Functional Fluency helpt om je eigen gedrag en het effect
dat dit heeft op anderen te onderzoeken. Effectief gedrag brengt
vertrouwen en wederzijdsheid in de relatie. Ineffectief gedrag is gericht is op
je eigen gelijk of belang, persoonlijke grenzen worden niet gerespecteerd
waardoor een macht/onmacht relatie ontstaat.

Gedrag is ons mooiste instrument om in contact met anderen te zorgen dat
we krijgen wat we nodig hebben: voeding, aandacht, uitdaging en erkenning.

Samenleven en werken betekent omgaan met verschillen en dat blijkt in de
praktijk vaak lastiger dan gedacht.

De Temple Index of Functional Fluency (TIFF) biedt je concrete handvaten
voor het vinden en ontwikkelen van gedrag waar jijzelf en anderen profijt
van hebben. Je vergroot je invloed en bereikt je doelen beter.

De TIFF voor individuele ontwikkeling

De TIFF is een vragenlijst bestaande uit 108 vragen. Hij geeft je een scherp
inzicht in jouw persoonlijke effectiviteit in samenleven en je werk.

De TIFF reflecteert niet op wie je bent, maar op hoe je doet. De resultaten
van de test voorzien in een uniek profiel van gedragsvoorkeuren, gewoontes
en patronen, zowel effectief als ineffectief, gezien in het licht van een
verscheidenheid aan situaties en relaties. De uitkomst van de vragenlijst
biedt je een ideaal uitgangspunt voor coaching en training.

De TIFF voor teams en organisaties

Voor organisaties levert de TIFF een overzicht van de behoeften in het
proces van teamontwikkeling. Er ontstaat een teamprofiel dat inzicht geeft
in de voorkeursstijl van communiceren van het team als geheel en concrete
handvaten biedt voor het ontrafelen van ineffectieve patronen; een goed
startpunt voor ontwikkeling tot meer autonomie, het tonen van
eigenaarschap en resultaatgericht samenwerken.

Betrouwbaarheid en kwaliteit

De TIFF is gebaseerd op een stevig gefundeerde analyse. De methode is
wetenschappelijk gevalideerd. De ontwikkelaar van deze index: Susannah
Temple heeft voor het ontwikkelen van de vragenlijst en methodiek een
internationale prijs gewonnen; De prestigieuze Eric Berne Award.

Hoe werkt het?

  • Je vult online de vragenlijst in (tijdsinvestering ongeveer 30 minuten);
  • We maken een afspraak voor een feedbackgesprek;>
  • Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in je unieke interactiepatronen;
  • Met behulp van je profiel stel je een persoonlijk actieplan op, gericht
    op het versterken van effectief gedrag in contact met anderen.