Coaching van executives is dè groeistimulator voor startende en
uitvoerende leiders in organisaties. Het biedt hen de vaardigheid om top
performance te bereiken als mens en professional en daarmee hun organisatie
tot nieuwe hoogten te laten ontwikkelen.

Of u nu start met een nieuwe leiderschapsuitdaging, u midden in een
leiderschapscyclus zit en daarin je onaangeboorde bronnen wilt verkennen of dat u
als super-senior de transitie van leiderschap wilt realiseren, onze executive coaching
helpt u nieuwe wegen in te slaan.

CEO’s , managers en bestuurders van grote bedrijven en instellingen zijn op die plaats
beland vanuit hun leiderschapskwaliteiten en deels ook vanuit hun
ondernemersgeest. Vaak zijn het specialisten die door hun passie en
doorzettingsvermogen werkelijke ontwikkeling hebben kunnen realiseren. Echter in
verdere stadia van ontwikkeling van hun organisaties blijken hun vaardigheden soms
minder effectief. Ook vindt er zoals in iedere ontwikkelingscyclus ergens rond iedere
zeven uitvoeringsjaren een stagnatie van motivatie en/of draagkracht plaats. Ook
kunnen oorspronkelijke handelingspatronen die in het verleden succesvol zijn
geweest en die aangeleerd zijn in de vroege levensjaren van de leider in nieuwe
werkconstellaties minder succesvol blijken.

Executive coaching is een begeleide, zorgvuldige en diepgaande zoektocht naar de
verborgen drijfveren van de CEO. Aangeleerde patronen met oorspronkelijk nut
worden onder de loep gewaardeerd op authenticiteit en effectiviteit. Verbindingen
worden gemaakt tussen de verschillende leefgebieden van de CEO en de balans
tussen die gebieden kan worden onderzocht. Adequaat optioneel gedrag toepasbaar
in werk, privé en andere leefgebieden wordt beschouwd. Van daaruit worden
handelingsdoelen bepaald en de executive coach kan op afstand of on-the-job de
CEO ondersteunen in het bereiken van deze doelen.

Als sparring partner zonder agenda is Joost Levy als executive coach in staat om
diepgaande verbindingen aan de oppervlakte te brengen tussen persoonlijke en
professionele leerervaringen van de CEO. Hij heeft een brede en rijke kennis en
verbindt deze met intensiteit en plezier met de leerervaringen die de CEO op zijn
weg heeft opgedaan.

Samen pratend, wandelend en eventueel zeilend helpt hij de puzzelstukken van
leven en werk in een nieuw verband te leggen. Om daarmee nieuwe uitdagingen aan
de oppervlakte te brengen en vooral om de CEO zichzelf te laten respecteren als
mens en als leider, zodat het leidinggeven ook vanuit innerlijke liefde respect
uitstraalt op zijn directe staf en op de organisatie waaraan hij/zij leiding geeft.

Exploratie van onbewuste emotionele- en denkprocessen waarbij het onderzoeken
van het niet-weten centraal staat vormen een rode draad in de gezamenlijke
onderzoeksweg van deze executive coach en zijn cliënten. Belangrijke toemame van
nieuwsgierigheid en een blijvende exploratieve houding worden versterkt in het
handelen van de CEO.

Twee voorbeelden van coachingsroutes

 • Een onderwijsbestuurder komt niet in zijn volledige kracht naast zijn cobestuurder.
  Hij onderzoekt zijn overtuigingen en belemmeringen. De relatie met
  zijn collega-bestuurder had kenmerken die hij ook in de relatie met zijn vader en
  het gezin van herkomst terugvond. Door het belichten van de persoonlijke
  perspectieven op leiderschap en autonomie in het licht van zijn opvoeding
  kwamen heldere nieuwe doelen in beeld. Het tweede deel van de coaching was
  gericht op het oefenen met de uitvoering van de nieuwe doelen en het
  reflecteren op de behaalde successen en leren van de kleine teleurstellingen;
 • Een directeur van een bedrijf in de automotive sector onderzocht de balans
  tussen haar werk en haar privé omstandigheden. Ze was het zicht op haar
  prioriteiten kwijt en dit leidde er toe dat haar draaglast toenam en haar
  draagkracht verminderde. Voorkoming van een burnout was aan de orde.
  Executive coaching leidde tot het stellen van nieuwe persoonlijke doelen met
  een grote kwaliteitswaarde. Het in verbinding blijven met haar organisatie bleek
  daardoor veel soepeler te verlopen en eveneens grote betekenis te hebben
  voor de wijze waarop ze invulling gaf aan haar leiderschap. De
  organisatiecultuur veranderde hierdoor ten goede.

Evaluatieve opmerkingen van Cliënten:

Ik was toe aan een stevige open en betrokken sparringpartner. Deze heb ik in de persoon van Joost Levy zeker gevonden.

CEO van een ICT bedrijf

Door mijn nieuwe staf werd ik stevig tot de orde geroepen. Ik bleef mijn zaken nog op mijn wat sturende controlerende manier doen. Door mijn coach zijn mijn oogkleppen geopend en heb ik geleerd in samewerking / co-creatie tot veel betere beleidskeuzen te komen dan dat ik alleen had kunnen maken.

Directeur-eigenaar van een familiebedrijf in de transportindustrie

Mijn last lag in mijn gejaagde wijze van werken opgesloten. Door deze coachingscyclus heb ik werkelijk leren loslaten en delegeren en mijn andere mindset is de tijd voor mijzelf, mijn gezin en mijn werk alleen maar ten goede gekomen.

Directielid advocatenkantoor

Eigenlijk had ik van psychologie en groepsprocessen geen enkel verstand. Nu heb ik het idee dat ik van buitenaf kan kijken naar wat er speelt en zien wat mijn aandeel in de processen is. Ik laat anderen daarbij meer tot bloei komen. Zij zijn het kapitaal van mijn organisatie!

CEO adviesbureau in duurzaamheid en natuurbeheer