Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
(het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen.)

Dit spreekwoord is o zo waar in het opbouwen van relaties zowel in privé als op het werk.

Paard

Werkrelaties staan of vallen met vertrouwen. Daarom hieronder wat reflecties en tips hierover. Zo aan het einde van het jaar biedt het je wellicht wat voedsel voor reflectie op je eigen handelen als professional. Of je nu leidinggevend bent of samenwerkend.

In coaching gesprekken die wij in onze praktijk voeren met leidinggevenden en directies, wordt er op een uitnodiging om naar de eigen inzet te kijken in een complexe interactie vaak gereageerd met ‘ja maar hij doet ….. ’ Dat is uiteraard wat er vanuit het perspectief van de leidinggevende gebeurt en meestentijds beschrijft het daaropvolgende gedrag ook datgene wat waarneembaar is. Echter gedrag van anderen veranderen begint met het reflecteren op eigen gedrag en dit vervolgens te veranderen in een richting die meer kans heeft op een positief effect bij de ander.

Vaak gaat het om thema’s die te maken hebben met vertrouwen. In organisatieliteratuur lees je dat meer dan 60 % van de werknemers hun leidinggevende wantrouwt. Hoe komt dit?

Hieronder acht kwaliteiten die vertrouwen genereren op een rij.

1. Werk vanuit empathie

Wanneer je vanuit empathie werkt, neem je tijd om contact te maken met het positieve van iemands beweegredenen. Neem als voorbeeld kamerlid Wilders die uitspreekt ‘minder minder’ Je kan dit een abjecte uitspraak noemen. Maar wanneer je innerlijk contact maakt met de zorg en de onrust van de kiezers die hij representeert, kan je wellicht proberen de dialoog met de angst aan te gaan die wordt geuit. Daardoor blijf je in gesprek, ook al is de afstand tussen de gesprekspartners soms heel erg groot. Een leuke illustratief filmpje over afwijzing en hoe dit op jezelf terugslaat:

2. Strijdt met open vizier.

Ten eerste geven leidinggevenden hun fouten niet toe. Ze voelen zich dan kwetsbaar omdat ze niet geleerd hebben hun zwakheden te tonen en daarmee te laten zien dat zij ook mensen zijn die dwalen en kunnen falen. Zij spelen geen open kaart, daar waar slecht bericht vaak beter is dan geen bericht. Werk met open vizier, ook als je lastige informatie in de aanbieding hebt. Op de lange termijn wordt je daarvoor gewaardeerd.

3. Zet je radio op ontvangen in plaats van op zenden

Dè werkelijkheid bestaat niet. Deze wordt ge co-creëert door alle beschikbare partijen samen. Wanneer je in dialoog gaat en juist de afwijkende standpunten goed tot je door laat dringen ontvang je waardevolle informatie waarmee je tot goede strategische en zakelijke besluiten kan komen. Mensen worden zorgvuldiger in hun communicatie wanneer ze diep van binnen het gevoel hebben dat er naar hun wordt geluisterd. Ze hoeven dan geen grote woorden, drama en polariserende woorden te gebruiken. Men stemt de radio zuiverder af.

4. Wees loyaal

Mensen groeien als ze waardering krijgen. Een mooi voorbeeld zie je in de volgende video:


A radical new teaching method door ajplus

Geef mensen eer voor hun werk, doe dat publiek, terwijl je kritiek in besloten ruimte doet zodat mensen zich niet hoeven te schamen voor je opbouwende kritische feedback. Toon je trots, dan ontvang je waardering terug. Klaag niet over anderen, geef indien nodig specifiek aan wat er ontbrak, maar doe dat nooit bij derden zonder dat de persoon daarvan op de hoogte is. Dat creëert achterdocht. Mensen zijn soms vanuit hun levenservaring heel kwetsbaar, ook al hebben ze een grote mond!

5. Teach what you preach

Doe zelf wat je uitdraagt aan anderen. Maak je afspraken, kom ze dan ook zelf na. Heb je de TV serie de prooi gezien, waarin Pierre Bokma als ABN-Amro baas Rijkman Groenink rond het haardvuur preekt dat je wat voor elkaar moet overhebben en vervolgens in de Sahara een collega die niet uit het zand komt lachend voorbijrijdt? Winnen zonder te delen is ontzettend verliezen!
En als t effe niet lukt, meldt dat dan. Mensen hebben veel meer waardering voor iemand die helder is in wat ie niet na kan komen, dan dat ie arrogant zwijgt.

6. Blijf schaven aan jezelf

Een leven lang leren houd de zaag scherp. Je blijft actief, betrokken, kwetsbaar en blijft je bewust dat het ‘niet-weten’ en onderzoeken veel meer oplevert dan de een minzaam glimlachje uit de hoogte. Geniet van de ontdekking van de ander en blijf je ‘spirit of enquiry’ houden. Je blijft daarmee een krachtig voorbeeld voor anderen voor wie leren en onderzoeken niet tot hun kerncompetentie behoort. Met vragen stellen creeer je echt een team. Ook de ogenschijnlijk ‘domste’ opmerking representeert een deel van de werkelijkheid. Pak die op; het vertrouwen groeit en de energie gaat stromen.

7. Zwakte is je kracht

Als je het effe niet weet, of je hebt zaken gemist of niet nagekomen, draai dan niet om de hete brij heen. Wees eerlijk en vraag hulp. Als je uitdraagt dat je sterk moet zijn, laten mensen hun fouten niet zien. Als je ze deelt en je verantwoordelijkheid neemt, leer je anderen dat ook te doen. Wil je meer ontdekken over kwetsbaarheid, kijk dan de TED talk van Brene Brown

8. Werk met heldere afspraken

In Transactionele Analyse is een van de kernconcepten het contract. Dat is datgene wat je afspreekt inclusief de psychologische laag. Dus: wie doet wat en wanneer en hoe koppel je terug als het je niet lukt of hulp nodig hebt of al werkende weg tot andere inzichten komt. Transparantie vanuit persoonlijk en collegiaal respect creëert vertrouwen in mensen zelf en tussen mensen onderling.

© p.r.o academie consult coaching